Kurtyny powietrzne – instalowanie osłony powietrznej bardzo dobrym rozwiązaniem dla dużych hal, itd.

Ileż to razy w zimną porą idąc do supermarketu już w samych drzwiach odczuwaliśmy ciepło, dlatego że poczuliśmy ciepłe powietrze? Dzieję się to poprzez kurtyny powietrzne.

aleklima. logo aleklima
Klimatyzatory MDV jest przyrządem energooszczędnym, z zastosowaniem do domu, biur, hal czy dużych powierzchni fabrycznych. Także używane są klimatyzatory schładzające w chłodniach, wielkich lodówkach bądź mroźniach. Możemy je widzieć w obiektach sportowych i magazynowych, a także w biurowcach, w instytucjach, w urzędach, w galeriach, w dworcach, w aptekach, w motelach, na stacjach benzynowych, w szpitalach, ośrodkach zdrowia, w restauracjach, itd.

Stosowanie klimatyzatorów jest rozległe, a jego przeznaczenie to wypływ powietrza przynoszącego cyrkulację powietrza i ma oddziaływanie na szybkie i równomierne chłodzenie lub nagrzewanie pomieszczenia. W okresie zimowym, nawiewany struga ciepłego powietrza uniemożliwia przedostawaniu się powietrza zimnego do pomieszczenia blokując stratę ciepła, zarówno stratę energii. Latem tymczasem stanowi kapitalną barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz lokalu, dzięki temu strzeże przed dostawaniem się do niego insektów, kurzów i różnych zanieczyszczeń. Kurtyny powietrzne stanowią zasłonę powietrzną – oferta. Intencją kurtyny powietrznej jest odizolowanie powietrza z wewnątrz bloku od powietrza z poza wnętrza. Kurtyna powietrzna składa się z klimatyzatora funkcjonują na powietrzu obiegowym oraz wymianą ciepła.

Klimatyzatory MDV nagrzewające powietrze z reguły instalowane w przedsionkach wejściowych i przejściach wjazdowych – ich celem jest zabezpieczenie przed wyziębieniem wejścia np. do pomieszczenia w okresie zimy. Natomiast klimatyzatory schładzające powietrze wykorzystywane zwykle przy drzwiach do chłodni i mroźni. Zamierzeniem jest zabezpieczenia przepływu gorącego powietrza do wnętrza pomieszczenia chłodniczego. Instalowane klimatyzatory są poziomo, czyli nad drzwiami bądź w podłodze. Oraz pionowo obok drzwi czy wkomponowane w aranżację budynku.