Kanalizacja – dlaczego skuteczne odprowadzanie ścieków ma dziś tak istotne znaczenie?

Podczas wieków „średnich”, domowe zanieczyszczenia wylewano do razu na ulicę, z reguły przez okna. Naturalnie ulice miast charakteryzował wówczas okropny zapach i możliwość zostania oblanym zawartością nocnika. Taki brak higieny powodował wiele chorób.

separatory

Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Nie można się więc dziwić, że pojawienie się kanalizacji odmieniło życie dużych miast, a w pierwszej kolejności ich zapach. Czemu bezproblemowe odprowadzanie wszelkiego rodzaju ścieków jest obecnie tak ważne? Przede wszystkim przez wzgląd na ilość osób zamieszkujących duże metropolie. Kiedy kanalizacja nie funkcjonowałaby rzeczywiście sprawnie ścieki stałyby się wielkim problemem. Na system kanalizacji składają się podziemne kanały odpowiednio rozprowadzone pod miastem, które transportują koszt przydomowej oczyszczalni oraz deszczówkę.

Jednym z najistotniejszych elementów każdej kanalizacji są separatory (Normbud to grupa fachowców). Ich rolą jest w dużej mierze oczyszczanie produkowanych ścieków, z tą różnicą, że oczyszczanie jest wykonywane jeszcze zanim zanieczyszczenia przedostają się do systemu kanalizacji. Za pośrednictwem separatorów oczyszcza się różne rodzaje ścieków, chociażby niebezpieczne dla człowieka oraz środowiska substancje ropopochodne. Bardzo często wykorzystywane są też tłuszczowniki, czyli specjalne rodzaje separatorów, które jak sama nazwa wskazuje, oczyszczają tłuszcze. Na rynku poza tym dostępne są separatory przeznaczone do skrobi. Określone rodzaje separatorów stosuje się między innymi w przypadku ścieków wytwarzanych przez firmy i zakłady produkcyjne.

Na przykład, separator tłuszczu jest przydatny w branży gastronomicznej i wykorzystywany przez lokale zajmujące się przyrządzaniem jedzenia. Wielkie znaczenie ma dobór prawidłowego rodzaju separatora, co nie jest takie łatwe. Trzeba mieć na względzie szereg zmiennych, jak przykładowo ilość produkowanych zanieczyszczeń czy ich przepływanie. Współcześnie baczną uwagę zwraca się na kwestie środowiskowe, z tego względu nie można się dziwić, że kwestia kanalizacji ma podstawowe znaczenie. Sieci kanalizacyjne podlegają wielu rozporządzeniom oraz są ciągle ulepszane. W przeciwnym wypadku, miasta mogłyby mieć wielki kłopot z nadmiarem zanieczyszczeń, co byłoby bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ich mieszkańców.