Czym się powinny odznaczać instalacje grzewcze? W co powinny być wyposażone, żeby właściwie funkcjonowały?

Instalacje grzewcze powinny mieć odpowiednie naczynia zbiorcze, jakie pozwalają na przejęcie większej objętości wody podczas jej podgrzewania. W sytuacji braku tego rodzaju możliwości, ciśnienie w instalacji rzeczywiście mocno wzrośnie, co jest w stanie spowodować, iż nastąpi proces rozszczelnienia.

kanalizacja
W instalacjach c.o. wykorzystane są dwa rodzaje naczyń wzbiorczych, są więc otwarte i przeponowe. Naczynie wzbiorcze otwarte używane są w instalacjach, jakie zasilane są z kotła na paliwo stałe, co chroni przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w sytuacji przegrzania, czyli zagotowania się wody. Montowane są bardzo często w najbardziej wysokim miejscu obiegu grzewczego i połączone bezpośrednio z kotłem, tzw. rurą wznośną. Para wodna w takiej sytuacji odprowadzana jest rurą przelewową do kanalizacji – .

Frapuje Cię problematyka podnoszona w tym artykule? Zobacz poza tym również inne podobne treści – po prostu wejdź tutaj maski ffp3.

Naczynia przeponowe można jedynie zamontować przy zasilaniu instalacji z kotła gazowego lub olejowego, w której wewnętrzna automatyka nie będzie dopuszczać do przegrzania wody. Instalacje jakie są wyposażone w tego rodzaju naczynie nazywamy się instalacjami zamkniętymi. Naczynie ciśnieniowe złożone jest z dwóch komór, czyli wodnej i powietrznej, jakie są rozdzielone elastyczną przeponą. W trakcie wzrostu objętości wody, w czasie jej podgrzewania, odbywa się sprężenie powietrza, natomiast ciśnienie wody w instalacji trochę się podnosi. Wybór wielkości naczynia wzbiorczego zależna jest od pojemności instalacji wodnej.

rury

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Można więc przyjąć, że jego objętość powinna wynosić około czterech procent objętości wody, która jest w grzejnikach, rurach oraz kotle. W sytuacji ciśnieniowych trzeba wziąć pod uwagę ciśnienie statyczne instalacji, co oznacza wysokość między najniższym a najwyższym punktem. Niektóre kotły posiadają wbudowane fabrycznie naczynia przeponowe i trzeba jedynie sprawdzić, czy ich pojemność będzie odpowiednia dla konkretnej instalacji. Jeżeli kocioł nie jest w nie wyposażony, musimy zamontować tzw.

Zainteresował Cię ten tekst? Jeżeli tak, to czytaj tu o podobnej tematyce na nowej stronie – odnajdziesz ją w linku poniżej.

grupę bezpieczeństwa, która jest złożona z naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa oraz manometru. To bowiem gwarantuje najlepsze działanie, jest także gwarantem, że cały ten niezbędny mechanizm będzie działał dobrze. Jeśli będziemy o tym pamiętać możemy być pewni, że wszystko będzie działało jak powinno. A to przecież najistotniejsze.