Dlaczego realizuje się okresowe sprawdzanie instalacji technicznych w budynkach?

Istotną cechą każdego domu jest jego bardzo dobra wytrzymałość, co daje możliwość pewne zamieszkiwanie. Kondycja techniczna każdego obiektu, czy to mieszkalnego, czy wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, musi być na tyle zadbany, aby dawać poczucie braku niebezpieczeństwa podczas wykorzystywania. Aby nie przegapić momentu, kiedy budynek może już nieco oddalać się od standardów bezpieczeństwa, trzeba poddawać go okresowym przeglądom pod kątem technicznym.

Instalacja w budynku

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Brak takiej obowiązkowej kontroli może skutkować grzywną. (obsługa obiektów technicznych) Właściciel budynku według prawa ma obowiązek zapewnienia bezproblemowego użytkowania budynku, czyli jednocześnie zapewnienie wytrzymałość na wszystkie zjawiska pogodowe jak pioruny, trzęsienie ziemi, wichury, zaprószenie ognia, zalania i tym podobne.

Najważniejsze jest uodpornienie nieruchomości w taki sposób, żeby instalacje techniczne budynków w różnych uwarunkowaniach nie zagrażały życiu lub zdrowiu mieszkańców, bezpieczeństwu majątku, a także były niesprzeczny z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Z tego względu tak istotne jest, aby przeprowadzać cykliczne kontrole stanu technicznego instalacji. Co najmniej rokrocznie konieczne jest, aby skontrolować instalacje techniczne budynków typu: instalacje gazowe, instalacje łączy kominowych i wentylacyjnych, instalacje służące ochronie środowiska i wszystkie instalacje – poznaj więcej – wystawione na szkodliwy wpływ warunków pogodowych.

Instalacje elektryczne oraz piorunochrony powinny być poddane kontroli raz na 5 lat, żeby sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń, izolacji, przewodów, uziemień i oprzyrządowania. Raz na 15 lat kontroli muszą być także poddane instalacje techniczne powiązane z CO budynku m.in. działanie pieców i oprzyrządowania.

Rzecz jasna wszystkie wymienione kontrole mogą przeprowadzać tylko specjaliści, którzy mają odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności. Instalacje techniczne budynków wymagają dobrej znajomości sposobów ich działania, żeby dało się stwierdzić, czy na pewno są one bezpieczne, działające i mogą działać bez zarzutu przez kolejne lata.

A więc, dla przykładu, inspekcję stanu technicznego urządzeń elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i wentylacyjnych mają możliwość przeprowadzać osoby mające uprawnienia konieczne przy nadzorowaniu nad eksploatacją sprzętów, instalacji oraz sieci elektrycznych i gazowych.