Jaka osoba może do odbioru technicznego nieruchomości po remoncie

Odbiór mieszkania po zrealizowanym w nim remoncie może być dokonany przez samego właściciela, jak również przez właściciela mieszkania, z którym w dniu odbioru pojawił się także właściciel całego bloku, w jakim to mieszkanie jest położone czy w obecności danego fachowca z dziedziny budownictwa.Wszystko jest zależne od tego, jak duży remont (zaprawa murarska) został przeprowadzony w mieszkaniu i jakich obszarów budownictwa wskazany remont dotyczył. Czasami w czasie odbioru mieszkania będzie musiał być obecny także gazownik czy elektryk, jeżeli w mieszkaniu reperowana była instalacja gazowa czy elektryczna – dowiedz się wiecej na . Należy albowiem pamiętać, że mieszkanie w bloku nakłada na jego mieszkańców różnorakie zadania i muszą oni zabiegać o bezpieczeństwo wszystkich lokatorów, także tych sąsiadów, których z widzenia nie znają, ale są z nimi złączeni wspólnymi instalacjami umieszczonymi w budynku. Nie mogą toteż bez wyrażenia zgody właściciela bloku wykonywać w swoim mieszkaniu żadnych poważniejszych remontów oraz dokonywać jakichś zmian w instalacjach. Na szczęście specyfika bloku mieszkalnego utrudnia jego mieszkańcom wykonywanie własnych innowacji w sieciach przesyłowych. Wprawdzie niektórym mieszkańcom udaje się jeszcze przez pewien okres czasu dogrzewać dodatkowo mieszkania w czasie zimowym, ale szczęśliwie niniejsze praktyki są znacznie częściej wykrywane niż wcześniej i surowo piętnowane.

dom - malowidło

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com

Odbiór mieszkania po remoncie przeprowadzany przez samego właściciela polega na tym, że skrupulatnie sprawdza on wszystkie prace realizowane przez pracowników i konfrontuje je z planem pierwotnym, który został przez niego zaaprobowany. Jeśli zauważy pewne nieprawidłowości w przeprowadzonych przez robotników pracach, to może je z miejsca zgłosić i żądać ich naprawienia.

Przygotowaliśmy dla Ciebie bardzo ciekawy artykuł, zatem nie zwlekaj dłużej tylko odwiedź nas (http://www.c-l.pl/utwardzacze-zywic/), a na pewno znajdziesz ciekawe informacje na omawiany temat.

Każdy dzień zwłoki w tym zakresie będzie skutkował tym, że zaprowadzenie przez robotników pewnych darmowych napraw będzie stawało się niemożliwe do wyegzekwowania. Przedstawiciel administracji może być obecny podczas odbierania mieszkania (czytaj cały artykuł), w którym dokonano wymiany części instalacji.Będzie on chciał skontrolować czy dokonane zmiany naprawdę są dozwolone w blokach mieszkalnych. W danych sytuacjach może również prosić o przyjście przedstawiciela gazowni lub elektrowni.